Members list

STAFF   LIST

S.N.

Name of Employee

Designation

S.N.

Name of Employee

Designation

1.

Sh. P.S. KOMBADE

PRINCIPAL

1

Mrs. Nanda Ingole

H. M.

PRTs

2.

Sh. Rahul P. Nitnaware

Vice Principal

1

Mrs. Neena Chandekar

PRT

P.G.Ts

2

Ms. Anita Agutale

PRT

1

Sh. Ajay Chaukikar

(Eng.)

 

3

Mrs. Sadhna P. Kulkarni

PRT

2

Sh. P.K. Meshram

(Chem)

4

Mr. S. G.

Bhagat

PRT

 

3

Sh. Ajay Pandya

(Maths)

5

Smt. Shalini Kotangale

PRT

4

VACANT

(Physics)

6

Ms. P.N.Gajbhiye

PRT

5

Sh.C.R.Ramteke

(Phy. )

7

Smt. Nutan Dhanvij

PRT

6

Sh. Mahesh Goswami

(Hindi)

8

Smt. Hema  Datey

PRT

7

Smt. Gajbhiye

(Biology)

9

Ms. Shilpa Lingayat

PRT

8

Smt. Pavarthy kamble

(Chemistry)

10

Mrs. Rasika Bahadure

PRT

9

Sh. S. S. Satpute

(Maths)

11

Miss Akansha Gupta

PRT

10

Mrs. Shikha Shambharkar

(Comp. Sci.)

12

Mrs. Sarika Lohe

PRT

11

Sh. Chitrangad Singh

(Commerce)

13

Miss Pallavi Manwatkar

PRT

12 Sh. Nikhil Kumar (Economics)

14

Mrs. Aparna Kotangale

PRT

15

Mrs. Swati Bhawane

PRT

16

Mrs. Rohini Vaze

PRT

17 Mr.  S.R. Tayade PRT

OFFICE STAFF

1

VACANT

ASSTT

2

Shri. S. M. Zodape

UDC

(Retired on 30.11.2018)

T.G.Ts.

3

VACANT

LDC

1

Smt. Chetna Gupta

(Maths)

2

Sh. B.M. Chawre

(Science)

joined on 23.05.2018

SUB  STAFF

3

Smt. Sunita Bhardwaj

(Eng.)

1

Sh. S. J. Paisadeli

Sub Staff

4

VACANT

(Hindi)

2

Sh.P.Y. Dambhare

Sub Staff

(Retired on 31.10.2017)

5

VACANT

(Hindi)

3

Sh. G. H.Borkar

Sub Staff

(Retired on 31.03.2017)

6

Smt. Kirti Pantawane

(Sci.)

4

Sh.Ashok Shende

Sub Staff

(Retired on 31.01.2019)

7

Sh. T.P.Raut

(Eng.)

5

Sh.W.B. Bhasarkar

Sub Staff

8

Sh. Dhanraj R. Zodape

(Soc.Std.)

9

Sh. Sunil Gayakwad

(Maths)

10

Sh. Rahul  Dhanvij

(Eng.)

11

VACANT

(Maths )

12

Vacant

(Soc. Std)

13

Vacant

(Sanskrit)

14

Vacant

(Soc. Std)

 

 

 

MISC. CATEGORY

1

Smt.Sangita Thule

TGT (Draw)

2

Sh. M.S. Kolhatkar

YOGA TR.

3

Shri. Premchand Barve

TGT(WE)

4

Smt. Nanda Patil

PRT(Music)

5

Smt. Manda Wahane

LIBRARIAN

6

Sh. Jawahar chouhan

TGT(PHE)Name of Employee

Name of Employee

*

Sh. J. K. RAMTEKE

PRINCIPAL

VACANT

H. M.

PRTs

*

Sh. AMAR KUMAR

Vice Principal

1

Mrs. Anis Mathai

PRT

P.G.Ts

2

Ms. Anita Agutale

PRT

1

Smt.K. L. Thawrani

(Eng.)

3

Mrs.Shampa Roy

PRT

2

Sh. P.K. Meshram

(Chem)

4

Smt. Sujata Dwivedi

PRT

3

Smt. K. S. Deshpande

(Maths)

5

Smt. Sushma Borkar

PRT

4

Sh. S.V.  Sontakke

(Physics)

6

Ms. P.N.Gajbhiye

PRT

5

Sh.C.R.Ramteke

(Phy. )

7

Smt. Nutan Dhanvij

PRT

6

Sh. Rajesh Prasad

(Hindi)

8

Smt. Hemla  Datey

PRT

7

Smt. M. Sasan

(Bio.)

9

Ms. Shilpa Lingayat

PRT

8

Sh. D. S.  Nandeshwar

(Chem.)

9

Sh. S. S. Satpute

(Maths)

10

Ms.Shikha Shambharkar

(Comp. Sci.)

11

Sh. Chitraangad Singh

(Commerce)

OFFICE STAFF

1

Shri. Vilas Khaparde

ASSTT

2

Shri. S. M. Zodape

UDC

T.G.Ts.

3

Shri Kishore Prajapati

LDC

1

Smt.N.K.Notey

(Maths)

2

Smt.Anita Goel

(Science)

SUB  STAFF

3

Smt. Sunita Bhardwaj

(Eng.)

1

Sh. S. J. Paisadeli

Sub Staff

4

Sh. Sharad Suneri

(Hindi)

2

Sh.P.Y. Dambhare

Sub Staff

5

Smt. Jyoti Kunwar

(Hindi)

3

Sh. G. H.Borkar

Sub Staff

6

Mrs. S. Nagrale

(Sci.)

4

Sh.Ashok Shende

Sub Staff

7

Sh. T.P.Raut

(Eng.)

5

Sh.W.B. Bhasarkar

Sub Staff

8

Sh. Dhanraj R. Zodape

(Soc.Std.)

9

Sh. Kundan Khakse

(Maths)

CONT.    STAFF

10

Sh. Rahul  Dhanvij

(Eng.)

1

Neeta N. Wadaskar

PGT(Eco.)

11

Sh.G.L.Ahirwar

(Maths )

2

Mr.Sushil Patil

PGT(Comp)

12

Sh. D. M. Ganer

(Soc. Std)

3

Ms.Monali Bhutani

TGT(Soc.Sci)

13

Sh. M. C. Maurya

(Sanskrit)

4

Ms.Bindiya Turkar

Comp.Instr.(S)

14

Vacant

(Soc. Std)

5

Ms.Mahjabeen Bano

Comp.Instr.(P)

15

Vacant

(Hindi)

6

Sushma Sukhadeve

PRT

MISC. CATEGORY

7

Ms.Parveen Khan

PRT

1

Smt.Sangita Thule

TGT (Draw)

8

Mrs.Parul Chitrawanshi

PRT

2

Sh. M.S. Kolhatkar

YOGA TR.

9

Durga Kantha Yeole

PRT

3

Shri. VikasPede

TGT(WE)

10

Mrs. Shushama Pal

PRT

4

Smt. Nanda Patil

PRT(Music)

11

Mrs.Manisha Tiwari

PRT

5

Smt. MandaWahane

LIBRARIAN

12

Mrs. Bharti Gaur

PRT

6

Sh. G.M.S. Ali

TGT(PHE)

13

Mrs.Alka S. Kolhe

COUNSELER

14

Dr. Gazala

Doctor

15

Mrs. Sundarbai Bhagat

Nurse


KENDRIYA VIDYALAYA KAMPTEE

NAME OF CLASS TEACHERS, CO-CLASS TEACHER     FOR 2015 – 2016

S.No.

CLASS &  SECTION

Name of Class Teacher

Name of Co-Class Teacher & Checkers

01

I

A

Mrs. Parul. C

Ms. Bharti Gaur

02

B

Ms. Bharti Gaur

Mrs.  S. Dwivedi

03

C

Mrs.  S. Dwivedi

Mrs. Parul. C

04

II

A

Mrs. Manisha Tiwari

Ms. Anita Agutale

05

B

Ms. Anita Agutale

Ms. Jyotilata

06

C

Ms. Jyotilata

Mrs. Manisha Tiwari

07

III

A

Mrs. Y. Jyoti

Mrs. Nutan  D.

08

B

Mrs. Nutan  D.

Ms. Sushma  S.

09

C

Ms. Sushma  S.

Mrs. Y. Jyoti

10

IV

A

Mrs. Hema Datey

Mrs. Anis Mathai

11

B

Mrs. Anis Mathai

Ms. Pallavi

12

C

Ms. Pallavi

Mrs. Hema Datey

13

V

A

Ms. Sushma Pal

Ms. Durga Yeole

14

B

Ms. Durga Yeole

Mrs. Shampa Roy

15

C

Mrs. Shampa Roy

Ms. Sushma Pal

16

VI

A

Mr. M.S.Kolhatkar

Mrs. Shilpa  Lingayat

17

B

Mr. Sharad Suneri

Mr. GMS Ali

18

C

Mr.  D.M.Ganer

Mr. M.S. Kolhatkar

19

VII

A

Mrs. M. Sasan

Mr. T.P.Raut

20

B

Ms. Kritika

Mr. Vikas Pede

21

C

Mr.  T.P.Raut

Mrs. M. Sasan

22

VIII

A

Mr. G.L.Ahirwar

Mr. S. Satpute

23

B

Mrs. Anita Goel

Mrs.  S. Bharadwaj

24

C

Mrs. S. Bharadwaj

Mrs. A. Goel

21

IX

A

Mrs. Sangita Thule

Mr. S.V. Sontakke

22

B

Mr. Kundan Khakse

Mr. Rahul D.

23

C

Mr. Rahul Dhanvij

Mr. Kundan K.

22

X

A

Mrs. Jyoti Kunwar

Mrs. S. Nagrale

23

B

Mrs. S. Nagrale

Mrs. N. K. Notey

24

C

Mr. D. Zodape

Mrs. Jyoti Kunwar

25

XI

A

Mr. P.K.Meshram

Mrs.K. Thawrani

26

XI

B

Mr. Rajesh Prasad

Mr. D. Nandeshwar

27

XI

C

Mr. C. Singh

Mr. Rajesh Prasad

28

XII

A

Mr. S.V.Sontakke

Mrs. K. Deshpande

29

XII

B

Mrs. Kalpana Deshpande

Mrs. Shikha  S.

30

XII

C

Mrs. K.L. Thwarani

Mr. C. Singh